Aby zapewnić użytkownikom naszej odzieży roboczej optymalną ochronę, wiele naszych produktów zostało opracowanych w taki sposób, aby zarówno konstrukcja odzieży, jak i materiał spełniały różne międzynarodowe standardy i normy.
Zwłaszcza nasze serie Safety i Safety+ posiadają wiele różnych certyfikatów. Jest to obszar, w którym zgodność z różnymi normami jest niezbędna, aby odzież spełniała swoje zadanie i zapewniała użytkownikom optymalną ochronę.

Produkty certyfikowane zgodnie z normą EN 342 mogą być noszone w zimnych obszarach, gdzie połączenie temperatury powietrza wynoszącej -5° C i poniżej, wilgotności i wiatru zwiększa zapotrzebowanie na odzież izolacyjną.

Ten piktogram określa stopień ochrony. Liczby obok piktogramu podają:

 • x: Zdolność kurtki zewnętrznej do opierania się przenikaniu wody z zewnątrz (wodoodporność).
 • 3 = Najwyższa ochrona
 • 1 = najniższa ochrona
 • y: Odporność na przenoszenie wilgoci (oddychalność) wskazuje, jak dobrze wilgoć z potu może wydostać się z wnętrza i na zewnątrz przez tkaninę zewnętrzną.
 • 3 = Bardzo dobre odprowadzanie wilgoci
 • 1 = Słabe odprowadzanie wilgoci

Norma EN ISO 20471 podzielona jest na 3 klasy. Oznaczenie klasy opisuje, jak dobrze produkt jest w stanie uczynić użytkownika widocznym. Im większa powierzchnia materiału fluorescencyjnego i odbicia, tym wyższa klasyfikacja. Materiał fluorescencyjny zapewnia większą widoczność w świetle dziennym i o zmierzchu, natomiast części odblaskowe stają się widoczne, gdy światło pojazdu lub światło robocze jest skierowane na użytkownika w ciemności.

Norma Grupy Kolejowej określa minimalną specyfikację dla odzieży ostrzegawczej o wysokiej widoczności w przemyśle kolejowym.

Odzież ochronna zgodna z normą EN ISO 11612 chroni przed krótkotrwałą ekspozycją na ciepło i płomień. Norma ta podzielona jest na różne kategorie, w których litera kodowa wskazuje, jakie wymagania spełnia dany artykuł odzieżowy. Każda kategoria jest również podzielona na różne poziomy, w zależności od stopnia oferowanej ochrony.

 • (A1) Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia
 • (A2) Zapłon krawędziowy
 • (B) Ciepło konwekcyjne, poziom klasy 1-3, gdzie 3 jest najwyższy
 • (C) Ciepło promieniujące, poziomy 1-4, gdzie 4 jest najwyższy
 • (D) Rozprysk stopionego aluminium, poziomy 1-3, gdzie 3 jest wartością najwyższą
 • (E) Rozprysk stopionego żelaza, poziomy 1-3, gdzie 3 jest wartością najwyższą
 • (F) Ciepło kontaktowe, poziomy 1-3, gdzie 3 jest wartością najwyższą

Odzież ochronna zgodna z EN ISO 11611 chroni przed spawaniem/rozpryskami stopionego metalu i iskrami oraz ciepłem w postaci konwekcji lub promieniowania.

 • Chroni przed mniej niebezpiecznymi technikami i sytuacjami spawalniczymi, w których występują ograniczone rozpryski i promieniujące ciepło. Rozprysk metalu 15 kropli. Ciepło promieniowania 7 sekund.
  (A1) Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia
 • Chroni przed bardziej niebezpiecznymi technikami i sytuacjami spawalniczymi, w których występują większe rozpryski i promieniujące ciepło. Rozprysk metalu 25 kropli. Ciepło promieniowania 16 sekund.
  (A2) Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia, zapłon krawędziowy

Odzież ochronna o właściwościach antystatycznych. Odzież ta chroni przed nagłymi wyładowaniami energii elektrostatycznej w miejscach, gdzie istnieje ryzyko, że iskry statyczne mogą spowodować zapłon atmosfery palnej lub wybuchowej. Użytkownik musi być prawidłowo uziemiony, np. przez założenie odpowiedniego obuwia, a odzież musi być połączona z ciałem.

Odzież ochronna zgodna z normą EN 61482-1-2 chroni przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym. Norma ta stwierdza, że odzież taka zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym i jest podzielona na 2 klasy.

 • Klasa 1 Ochrona przed łukiem elektrycznym 4kA
 • Klasa 2 Ochrona przed łukiem elektrycznym 7kA

Odzież ochronna zgodna z normą EN 13034-6 chroni przed rozpryskami ciekłych substancji chemicznych i jest przeznaczona do stosowania w przypadkach wiążących się z wystarczająco niską oceną ryzyka oraz gdy całkowita bariera ochronna przed cieczami nie jest konieczna, tj. gdy użytkownik jest w stanie zareagować w odpowiednim czasie, gdy jego odzież ulegnie skażeniu. Niskie ryzyko może stanowić potencjalne narażenie na małe ilości rozpylonej cieczy lub sporadyczne rozpryski o małej objętości.

Produkt został przebadany pod kątem następujących substancji chemicznych:

 • Kwas siarkowy 30% roztwór
 • Soda kaustyczna 10% roztwór
 • Dimetylobenzen
 • Xylol
 • Butanol-1
 • Kwas fosforowy 10% roztwór