Formularz zwrotu

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

  • klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki
  • wypełniony formularz należy wysłać na adres: marek@fraya.pl
  • zwracany towar musi być w stanie niezmienionym i kompletny oraz w oryginalnym opakowaniu
  • towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu: Koszuty 30, 63-000 Środa Wlkp., wraz z paragonem i formularzem zwrotu,
  • zwrot środków za zakupiony i zwrócony towar następuję najpóźniej w ciągu 7dni

pobierz PDF

  • w przypadku wymiany towaru na inny rozmiar prosimy o kontakt tel: 501 302 875

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………. DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ……………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: ………………………………………………………

Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy:

Numer rachunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ……………………………………………………………………………………………

Nazwa towaru

Ilość

Cena brutto

Przyczyna zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….
(data i czytelny podpis Klienta)